9 bodů pro krumlov
Investovat s rozumem.
Většina velkých investičních akcí se nedá financovat z rozpočtu města. Od roku 2015 bude možnost čerpat nemalé peníze...
Doprava/doleva? Hlavně bezpečně a plynule.
Pro bezpečnost chodců vybudujeme nové ostrůvkové přechody. Hodláme vybudovat bezpečnější a příjemnější chodník z Míru DO MĚSTA, ...
Sídliště nejsou čtvrti druhé kategorie.
V končícím volebním období jsme zahájili zvelebování sídlišť (chodníky, parkovací místa, zeleň, lavičky, odpadkové koše osvětlení)...

Bc. Martin Lobík
44 let, živnostník

Co chce prosazovat:
V minulých čtyřech letech jsme nastavili mnoho systémových změn v průhledném hospodaření města, otevřenosti úřadu směrem k občanům a plánování investičních akcí. V následujícím volebním období bych se rád věnoval rozvojovým projektům. Myslím, že nejsem sám kdo má pocit, že naše město poslední dekádu jakoby spí, nerozvíjí se, ztratilo dynamiku, kterou mělo v devadesátých letech. To bych chtěl změnit.

Martin Korčák
47 let, tiskař

Co chce prosazovat:
Jako obyvatel sídliště Mír, bych chtěl prosadit zlepšení propojení Míru se sídlištěm Za Nádražím. Vím, že již naprojektovaná lávka je drahá, ale třeba by se našlo i nějaké funkční a přitom levnější řešení. Jako hudebník bych rád prosadil, aby v okrajových částech města šla v letních měsících provozovat živá hudba až do půlnoci.

Tomáš Novák
38 let, autorizovaný technik pro pozemní stavby

Co chce prosazovat:
Město musí pro své občany vytvářet takové prostředí, díky kterému se jeho obyvatelům bude dobře žít, a nedojdou k přesvědčení, že jedinou cestou k lepšímu životu je pro ně "cesta z města". Český Krumlov stále disponuje atraktivními místy pro zlepšení ale i další rozvoj. Toto téma je pro mě prioritou.

Antonín Princ
64 let, ředitel společnosti

Co chce prosazovat:
Chtěl bych městu vrátit dynamiku rozvoje. Strategie , plánování a systematičnost nejsou jen prázdná nebo vulgární slova. Pojďme opět rozvíjet město na základě metodicky vzniklých dokumentů. Vyplatí se to.

Mgr. Kateřina Sládková
45 let, učitelka ZŠ Za Nádražím

Co chce prosazovat:
Ráda bych, aby se při dalším plánování rozvoje města zohlednily především zájmy obyvatel. Hlavní důraz bych kladla hlavně na rozvoj občanské vybavenosti a služeb. Činnost města by měla směřovat i k oživení okrajových částí města tak, aby byl Krumlov pro jeho občany atraktivní stejně jako pro turisty. Naše město trápí celá řada problémů, které mohou být vyřešeny jen jako celkový systém na sebe navazujících řešení. Je tedy nutné aktualizovat Strategický plán města, což je základní dokument k řešení problémů města.

Jiří Zeman
39 let, učitel ZŠ TGM, ředitel Filmového klubu ČK

Co chce prosazovat:
Chci Krumlov vidět jako historické, ale současně moderní živoucí město, v němž se nenudí žádná generace obyvatel. Proto bych rád podpořil nezávislou kulturu, vrátil do města plácky a místa pro rekreační sport pro všechny a vyšel vstříc komunitnímu životu a schopným místním organizátorům. Obyvatelé mohou vdechnout život městu, a stejně tak město může vdechnout život svým obyvatelům.

Tomáš Zunt
43 let, ředitel neziskové společnosti ICOS Český Krumlov

Co chce prosazovat:
Z pozice radního města Český Krumlov jsem v minulém období značnou část energie věnoval přípravě a prosazování systémových změn ve fungování města. Podařilo se nám kupříkladu zcela změnit a zprůhlednit systém zakázek města, více otevírat radnici občanům - ať už zpřístupňováním všech materiálů, uzavřených smluv či přípravou a prosazením systému pro hlášení závad a nedostatků, která každému umožňuje rychle a jednoduše nejen hlásit nedostatky ve městě, ale i sledovat způsob jejich řešení. Vedle pokračování v těchto systémových změnách ve fungování a přístupu města (více otevřenosti, spolupráce s odborníky i veřejností, propracovaná a otevřená strategie rozvoje města), bych rád nadále úročil i své více než desetileté profesní zkušenosti z oblasti rozvoje sociálních služeb pro seniory i mladé lidi, kteří potřebují pomoc a podporu druhých a z oblasti získávání evropských i jiných financí pro rozvojové projekty. Jednoduše: chci, aby se nám (mladším i starším) v Krumlově dobře žilo a aby město Český Krumlov opět patřilo mezi města, o nichž se ví, že jsou dobrým příkladem pro ostatní.

Bc. Lucie Pavcová
45 let, ředitelka Mateřské školy TGM

Co chce prosazovat:
Jako ředitelka mateřské školky bych chtěla podporovat rozvoj dětských hřišť a volnočasových prvků zejména pro ty nejmenší děti a jejich rodiče.

Ing. David Šindelář
42 let, IT specialista, ekonom

Co chce prosazovat:
V našem městě bych se chtěl zasadit o rozšíření nabídky stávajících sportovních a volnočasových aktivit. Dále bych se rád podílel na nastartování, případně již realizaci dlouho opomíjených investičních akcí, jako je autobusové nádraží, venkovní plovárna, in-line stezka, atd ....

Tomáš Štěpán
46 let, pojišťovací makléř

Co chce prosazovat:
Jako dlouholetý člen HC Slavoj Český Krumlov vím, že pro činnost sportovních klubů je naprosto zásadní podpora města. Stejně tak je tomu v případě rekreačního sportování všech věkových kategorií. Rozvoj sportu musí být důležitou součástí rozpočtu města.

Bc. Jaromír Maurer
51 let, příslušník Hasičského záchranného sboru JČK

Co chce prosazovat:
Svou prací pro město bych rád napomohl k dotažení řešení parkování na sídlištích. Ve spolupráci se zainteresovaným stranami se podílel na řešení dopravní situace v naše městě. Mou podporu mají i zájmová sdružení, která pracují s naší budoucností, to je s dětmi a mládeží. Věřím, že vzájemnou a slušnou spoluprací jsme schopni naše město probudit a opět se stát perlou nejen České republiky.

Ing. Jan Kysela
36 let, ekonom

Co chce prosazovat:
Odpovědné hospodaření, rozumné projekty, návratné a smysluplné investice na Městském úřadě i v městských organizacích jsou oblasti, ke kterým umím a chci svou činností přispět.

Martina Šlapáková
47 let, projektový manažer, ředitelka kina LUNA

Co chce prosazovat:
Ráda bych se zasadila o dovybavení MŠ a ZŠ ve městě tak, aby odpovídaly současným potřebám a požadavkům dětí i vyučujících. Současně je nutné řešit bezpečnost v okolí škol, včetně dopravních opatření – např. bezpečné přechody a nové chodníky.

Miroslav Březina
29 let, student VŠ

Co chce prosazovat:
Jako jednu ze zásadních věcí, které by se v našem městě měly zlepšit, vidím situaci plaveckého bazénu. Kromě rekonstrukce budovy a technologie, které jsou už po více než 20 letech morálně i fakticky zastaralé, je potřeba vyslyšet letitou poptávku občanů města po venkovním koupání. Jako aktivní plavec a bývalý člen Vodní záchranné služby ČCK bych se řešení tohoto problému chtěl osobně věnovat.

Mgr. Josef Maleček
54 let, jednatel společnosti

Co chce prosazovat:
V oblasti sportu - závodního i rekreačního - vnímám dosavadní činnost města jako nekoncepční. Příkladem je dnešní stav zimního stadionu (drahý a málo funkční slepenec) a sportovní hala (o metr kratší – nezpůsobilá pro florbal). Rád bych ovlivnil to, aby rozvoj sportovišť a financování sportu nebylo nahodilé. Aby to, za co utrácíme městské peníze mělo maximální a trvalý efekt. Abychom zejména do rekreačního, ne pouze výkonnostního, sportu uvolňovali z městského rozpočtu více prostředků. Samozřejmě za důsledné kontroly jejich využití. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem či úplnou absencí cyklo/in-line stezek. Chtěl bych působit na jejich rozvoj. Zkrátka – kdo si hraje (sportuje), nezlobí.

Václav Pecha
44 let, exekutiva v neziskové sféře

Co chce prosazovat:
Jako rozený krumlovák bych se rád podílel na navracení města Krumlova lidem, kteří zde žijí a to nenásilnou, ale zato formou plné účasti z jejich strany. Jako člen minority bydlící v centru si dlouhodobě uvědomuji narůstající "skanzenizaci" města a přehlížení každodenních problémů, které krumlovské občany trápí. Chtěl bych svými zkušenostmi z letitého pobytu v zahraničí, které mi umožňuji vidět město lupou cizince, přispět k "de-disneylandizaci" Krumlova, ke které za našeho přihlíženi mnoho let dochází, a která nese vinu na narůstajícím nezájmu, odosobnění a donebevolající letargii většiny obyvatel našeho města k jakékoli změně. Věřím, že tyto změny mohou a musí přijít a to bez negativního vlivu na turismus, tolik potřebný. Netvrdím, ba bych lhal, že mám recepty na všechny neduhy výše zmíněné, ale nebojím se je nazvati správným jménem a hledat cesty k jejich odstranění. Srdce města jsou lidé a ti musí opět v Krumlove začít působit a to jiným způsobem, než výběrem peněz z automatu.

Eva Pilná
45 let, živnostník

Co chce prosazovat:
Jako matka malého syna jsem ráda, že v našem městě je poměrně široká nabídka hřišť pro ty nejmenší. Bohužel nám zde ale citelně scházejí místa, kde by se dokázali aktivně bavit občané různého věku. Od náctiletých, až po nejstarší generaci. O vznik těchto rekreačních sportovišť a parků bych se chtěla zasadit.

Jan Čepelák
38 let, IT specialista, programátor

Co chce prosazovat:
Politika je pro (nejen krumlovského) voliče často vnímána jako prostředek k prosazování něčích zájmů. První mou starostí v politice tedy je toto vnímání změnit - politika má být prvně o práci, o debatě a o spravování svěřených věcí, plnění slíbeného. V rozhodování mají převážit fakta, ne zájmy, problém má být vyřešen, ne odškrtnut (ze seznamu úkolů). Týká se to například práce úředníků (i když se situace postupně zlepšuje), ale nejpalčivější je v Krumlově problematika městských policistů - ne vždy činí, co bych si jako občan myslel, že je jejich úkolem. I nadále bych se rád prací a vyváženým názorem podílel na činnosti kulturní komise města, kde jsem se za uplynulé 4 roky přesvědčil, že zdravé argumenty si svou cestu nakonec najdou.

Marek Šimon
43 let, soukromý podnikatel

Co chce prosazovat:
Myslím, že je tu spousta věcí, které je třeba změnit. Nejen pro podnikatele, ale hlavně pro spoluobčany. Město se stává skanzenem a je to škoda.

Mgr. Stanislav Jungwirth
51 let, průvodce v cestovním ruchu

Co chce prosazovat:
Chtěl bych se zasadit o větší podporu občanského a spolkového života v našem městě. Vidím v tom základ pro větší identifikaci obyvatel s městem, ve kterém žijí.

Mgr. Matyáš Troup
31 let, právník

Co chce prosazovat:
Nechci, aby město rozprodávalo lukrativní obecní majetek za babku kamarádíčkům. Chci otevřenou, transparentní a odpovědnou radnici. A vím, že na Topku se v těchto věcech mohu spolehnout.

Bc. Miroslav Lindner
55 let, obchodní zástupce, technik

Co chce prosazovat:
Na Městském úřadě Český Krumlov bych rád prosazoval především profesionalitu a vstřícnost. Řešení jednotlivých problémů města a především investičních akcí, bych chtěl posuzovat i v otázce jejich dopadu na životní prostředí.

Mgr. Aleš Mik
48 let, právník

Co chce prosazovat:
Běžně vzdělaný člověk je dnes poměrně málo vybaven, aby se dokázal ubránit nátlaku, manipulaci a nekalým praktikám obchodníků. Budu podporovat poradenství a vzdělávání, zejména pokud bude zaměřeno na starší spoluobčany, kteří se již nemohou účinně bránit, a jsou proto častým cílem prodejců.

Plníme sliby
Čtyři roky plníme naše sliby,
několik příkladů z období 2010 až 2014:
VŠECHNY ZAKÁZKY MĚSTA SOUTĚŽÍME - KONEC KAMARÁDÍČKOVÁNÍ.
ZABRÁNILI JSME PRODEJI AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZA BABKU.
STÁLI JSME U ZÁCHRANY KINA V KRUMLOVĚ.
ZPŘÍSTUPNILI JSME DOPOSUD V KRUMLOVĚ UTAJOVANÉ INFORMACE.
ZVÝŠILI JSME KAPACITU ŠKOLEK.