Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa

Proč je dobré mít TOPku na radnici ?

ČTYŘI ROKY PLNÍME NAŠE SLIBY
31.10.2014
Vzhledem k situaci, která nastala v povolebním vyjednávání o nové koalici, jsme se jakožto zastupitelé zvolení za strany a hnutí, které v minulém volebním období společně s ČSSD vytvořily silnou a funkční koalici v zastupitelstvu města Český Krumlov, shodli na tomto prohlášení:
27.05.2014
Věříme, že i osobní návštěva Karla Schwarzenberga a Luďka Niedermayera přispěla k úspěšnému výsledku TOP 09 v Českém Krumlově - 18,60% hlasů.
30.03.2014
Srdečně Vás zveme na další veřejné diskusní setkání pořádané českokrumlovskou TOP 09 „„TRANSPARENTNÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA“ “ v salónku restaurantu Švejk (Latrán 12, Č. Krumlov) ve středu 9. dubna od 19.09 h
02.03.2014
Srdečně Vás zveme na veřejné diskusní setkání pořádané českokrumlovskou TOP 09 „OTEVŘENÝ A TRANSPARENTNÍ KRUMLOV“ na půdě Hospody 99 (Věžní ul. 99, Č. Krumlov) v neděli 9. března od 19.09 h
TOP09 ČK
 
09.10.2013
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi. Rádi bychom Vás za místní organizaci TOP09 pozvali na akci "Na pivo s Karlem".
TOP09 ČK
 
30.08.2013
Koncem června 2013 oznámila svou rezignaci na post místostarostky Jitka Zikmundová, členka Sdružení nezávislých – Město pro všechny, jednoho z pěti koaličních partnerů ve vedení města Český Krumlov. Během léta tak stála koalice ČSSD, TOP 09, KDU, Nezávislí a Zelení a Sdružení nezávislých před úkolem nalézt na tento post náhradu. Přes shodu 4 z 5 koaličních partnerů na řešení této situace, však zůstává i koncem srpna místostarostenský post neobsazený.
Tomáš Novák, Martin Lobík, Tomáš Zunt, Lumír Luštuický
 
22.08.2013
V srpnu byla na stránkách města Český Krumlov zprovozněna nová webová aplikace „Hlášení závad a nedostatků – postřehy občanů“. Jde o další krok, jak zkvalitnit komunikaci mezi městem, městským úřadem a občany.
Martin Lobík, radní za TOP 09
 
22.02.2013
Poslední dobou se často argumentace na poli politického soupeření nese v úrovni polopravd, překrucování skutečností a vytrhávání věcí ze souvislosti. Tento trend bohužel v argumentaci místní ODS prorostl i do českokrumlovské komunální politiky. V nedávné době mnozí z občanů Českého Krumlova obdrželi letáčky z dílny ODS. Ke kritice členů krumlovské ODS je nutné dodat pár skutečností.
Ing. David Šindelář
 
30.01.2013
Poslední dobou se často argumentace na poli politického soupeření nese v úrovni polopravd, překrucování skutečností a vytrhávání věcí ze souvislosti. Tento trend bohužel v argumentaci místní ODS prorostl i do českokrumlovské komunální politiky. V tomto týdnu mnozí z občanů Krumlova obdrželi letáčky z dílny ODS. Ke kritice členů krumlovské ODS je třeba dodat pár skutečností.
30.01.2013
Dobrý den, dámy a pánové, rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří šli volit a rozhodli se podpořit Karla Schwarzenberga. Rovněž děkujeme těm, kteří se aktivně zapojili do předvolební kampaně. Bylo vás mnoho po celé republice, odvedli jste neuvěřitelný kus práce. Prezidentem České republiky byl na příštích pět let zvolen Miloš Zeman.
Tomáš Novák
 
16.01.2013
Vážení přátelé, Karel Schwarzenberg, v Českém Krumlově se ziskem 28,16 procenta hlasů, postupuje do druhého kola volby, která se uskuteční 25. a 26. ledna.
Tomáš Novák
 
14.01.2013
Karel Schwarzenberg děkuje všem voličům včetně Českého Krumlova, kteří mu dali hlas v prvním kole prezidentských voleb. Se ziskem 23,4 procenta hlasů postupuje do druhého kola volby, které se uskuteční 25. a 26. ledna.
Tomáš Novák
 
2.12.2012
Krumlovská TOP 09 podporuje Karla Schwarzenberga jako kandidáta na prezidentský post.
16.11.2012
Českokrumlovská TOP 09 naplňuje další část svého volebního programu v oblasti zprůhledňování hospodaření města. V průběhu léta t.r. schválila městská rada nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, kterými se řídí při výběru dodavatelů městský úřad a městem zřízené příspěvkové organizace. Nová pravidla jednak zpřísňují dosud platná pravidla, jednak výrazně posilují kontrolní mechanismy - kladou maximální důraz na to, aby informace o zadávacích podmínkách, průběhu i výsledcích výběrových řízení byly na internetu dostupné každému zájemci.
24.04.2012
Vážení spoluobčané, již několik let se v našem městě hovoří o neutěšeném stavu autobusového nádraží a nutnosti jeho rekonstrukce. Toto téma bylo pro několik volebních období součástí předvolebních slibů všech stran a je také součástí programového prohlášení rady města ze 14. února 2011. Je nutné říci, že rada města se opravdu rekonstrukcí autobusového nádraží vážně zabývá, bohužel názory na to jakou zvolit variantu realizace se v koalici různí.
Ing. David Šindelář
 
20.04.2012
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 se v Českém Krumlově konal mimořádný sněm regionální organizace TOP 09, který zvolil nový regionální výbor.
Tomáš Novák
 
02.03.2012
V pátek 17. února proběhlo na českokrumlovské radnici oficiální setkání ministryně kultury Aleny Hanákové a starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy a zástupci TOP09 ČK.
19.09.2011
Krajský sněm TOP 09 jihočeského kraje zvolil na svém sobotním zasedání 17.9.2011 novým krajským předsedou poslance Zdeňka Bezecného.
Tomáš Novák
 
1.06.2011
Ministr financí a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek věnoval pondělí 30. 5. svému poslaneckému poslání tentokrát v jihočeském kraji.
Tomáš Novák
 
31.05.2011
S dvoutýdenní rezervou město Český Krumlov naplnilo šibeniční termín a získalo stavební povolení v projektu revitalizace areálu klášterů. Město tak splnilo jeden ze zásadních mezníků podmínek pro přidělení více než 300 milionové evropské dotace. „Město muselo jako příjemce dotace získat stavební povolení alespoň na jednu z ucelených částí areálu klášterů, nakonec získalo dokonce stavební povolení dvě,“ uvedl Tomáš Novák, předseda českokrumlovské TOP 09 a člen řídícího výboru projektu.
Tomáš Novák
 
16.05.2011
V sobotu 14. května proběhl v Holubově pod Kletí první ze sedmi regionálních sněmů TOP 09. Členové strany z okresu Český Krumlov za účasti nejvyšších představitelů kraje v čele s Vlastou Parkanovou zvolili nový sedmičlenný regionální výbor.
Tomáš Novák
 
20.02.2011
Místní TOP 09 vstupovala na sklonku minulého roku do českokrumlovské komunální politiky s cílem transparentní a otevřené politiky. Jedním z nástrojů vedoucích k tomuto cíli, k němuž se TOP 09 zavázala i ve svém programu, je mj. zpřehlednění jednání a rozhodování vedení města. Od února 2011 jsou poprvé na webových stránkách města Český Krumlov k dispozici dopředu kompletní materiály k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva.
Tomáš Zunt
 
17.02.2011
V pátek 11. února byl v Českých Budějovicích ustaven Krajský klub komunálních politiků TOP 09. Z 80 komunálních kandidátek naší strany v jihočeském kraji vzešlo 15 starostů, 20 místostarostů a 15 členů rad.
Tomáš Novák
 
19.01.2011
V souvislosti s tématem fungování historického centra Krumlova se mezi občany vrací otázka projektu revitalizace areálu klášterů. Na revitalizaci tohoto areálu získalo v minulém roce město více než 300 milionovou dotaci. Zaznívají názory, že pro město a jeho občany jde o projekt příliš velký a v podstatě zbytečný, zvlášť když občany města více pálí například chybějící koupaliště či nevyhovující stav zimního stadionu. Protože místní TOP 09 se stejně jako koaliční partneři k tomuto projektu hlásí, je na místě, aby bylo občanům Krumlova podáno několik vysvětlení a základních informací o tomto projektu.
Tomáš Novák
 
04.01.2011
Vzhledem k tomu, že místní organizace TOP 09 byla založena pouze několik měsíců před komunálními volbami v roce 2010, bylo v rámci českokrumlovské TOP 09 dohodnuto, že v čase po komunálních volbách dojde k nové volbě vedení místní organizace.
Tomáš Novák
 
19.12.2010
Dne 29. 11. 2010 byl rozpočet města pro rok 2011 schválen Radou města (RM). Následně byl rozpočet po projednání Finančním výborem doporučen ke schválení Zastupitelstvu města (ZM). To schválilo rozpočet města na rok 2011 dne 15. 12. 2010.
David Šindelář
 
09.12.2010
Ve čtvrtek 9. 12. 2010 navštívili zástupci místní TOP 09 v parlamentu České republiky ministra kultury MUDr. Jiřiho Bessera. Setkání k projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ se zúčastnili radní za TOP 09, nominovaný člen do řídícího výboru projektu a zástupci výboru českokrumlovské TOP 09.
Tomáš Novák
 
08.12.2010
Svůj zájem o názory veřejnosti a zapojení občanů do rozhodování, který byl vyjádřen ve volebním programu, podpořila českokrumlovská TOP 09 v době předvolební kampaně konkrétním příkladem v podobě internetové ankety.
26.11.2010
Jako první krůček k otevřenosti města je od 25. listopadu 2010 na návrh TOP 09 na stránkách města Český Krumlov nově zveřejňován program jednání rady města.
15.11.2010
Dne 12. listopadu 2010 vstoupila na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Český Krumlov TOPka do místní komunální politiky.
12.11.2010
Zástupci TOP 09 v radě města - Tomáš Zunt a Martin Lobík
V Radě města Český Krumlov jsou mandáty rozděleny následovně: 3 mandáty ČSSD, 2 mandáty TOP 09 a po 1 mandátu MPV a KDU. V Zastupitelstvu města Český Krumlov mají koaliční partneři většinu 15 hlasů. V radě města za TOP 09 zasednou Tomáš Zunt a Martin Lobík. Jedná se o dnes nejmladší zastupitele města. „Nicméně nejde o nezkušené benjamínky, oba mají nemalé zkušenosti nejen ze své profese, ale také z činnosti v odborných komisí z minulého volebního období. Jejich věk proto není nevýhodou, naopak věříme, a povolební vyjednávání to i prokázala, že oba zástupci TOP 09 v radě města mohou být pro město a jeho občany nemalým přínosem“, uvádí Aleš Mik. Vzhledem k výsledkům voleb byl možným kandidátem do rady města za TOP 09 také Lumír Luštický, který získal ve volbách velký počet preferenčních hlasů. „Vzhledem k pracovnímu vytížení na pozici vedoucího investičního oddělení Jihočeské univerzity by se však Lumír Luštický nemohl plně věnovat časově velmi náročné práci v radě města. Zkušeností Lumíra Luštického tak na jeho vlastní žádost bude TOP 09 využívat prostřednictvím mandátu zastupitele a jeho aktivní účastí v komisích rady, kde je časová náročnost výkonu těchto funkcí přeci jen slučitelnější s jeho pracovním zařazením,“ uzavírá Aleš Mik důvody nominací TOP 09 do rady města.
 
12.11.2010
Aleš Mik, lídr TOP 09 musel rezignovat na svůj mandát v zastupitelstvu
Dne 11. listopadu podal rezignaci na mandát v zastupitelstvu lídr TOP 09 Aleš Mik. Jeho mandát v zastupitelstvu získal Martin Lobík, který za „topku“ obdržel čtvrtý nejvyšší počet hlasů. „TOP 09 prosazovala svého lídra do funkce starosty města, poté co se ukázalo, že to není reálné, získala v sedmičlenné radě města 2 místa. Aleš Mik však nemůže dle zákona souběžně zastávat funkci neuvolněného člena zastupitelstva, potažmo radního a funkci vedoucího odboru na krajském úřadě. Rozhodl se tedy umožnit naplnění koaliční dohody a řešit střet zájmů tak, že se vzdal svého mandátu. Aleš Mik současně nabídl, že bude svými zkušenostmi i nadále podporovat členy zastupitelstva za TOP 09,“ sdělil k rezignaci lídra TOP 09 David Šindelář, člen vedení místní TOP 09 a dodal: „Aleš Mik tím vlastně potvrdil náš předvolební slib, který znamená, že dobré nápady nesouvisí s politickou funkcí a jako lídr TOP 09 nejlépe podtrhnul náš předvolební slib občanům: pro TOP 09 není prioritou politická funkce, ale naplňování programových priorit“.
 
12.11.2010
V podvečer 11. listopadu 2010 skončily v Českém Krumlově bezmála čtyři týdny permanentního povolebního vyjednávání. Zastupitelé za TOP 09 podepsali koaliční dohodu o společném postupu při správě a rozvoji města Český Krumlov ve volebním období 2010 až 2014.
17.10.2010
TOP 09 obsadí 3 místa v zastupitelstvu města - DĚKUJEME!
Se třemi mandáty vstupuje krumlovská TOP 09 do vyjednávání o koalici v Českém Krumlově po zveřejnění výsledků komunálních voleb 2010. Zvolenými zastupiteli jsou: Aleš Mik, Lumír Luštický a Tomáš Zunt. VAŠI DŮVĚRU BEREME ODPOVĚDNĚ!
 
15.10.2010
Doházeno? Ještě ne! Zbývá jediný hod ...
Po tříměsíční usilovné práci si členové volebního štábu TOP 09 v českokrumlovské kuželně alespoň na chvíli společně oddechli, rozdali zbývající TOP dárky a pozdravili příchozí příznivce s nadějí na účast v povolebních vyjednáváních. Od 30. června 2010, kdy vznikla místní organizace TOP 09 v Českém Krumlově se její členové i oslovení kandidáti věnovali vytvoření strategie a harmonogramu volební kampaně, volebních materiálů, sestavení 23 členné kandidátky i volebního programu pro Český Krumlov - TOP9 bodů pro Krumlov. Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlé úkoly se v poměrně krátkém období jednalo, měli se jednotliví zúčastnění možnost vzájemně blíže poznat a ti nejaktivnější vytvořili tým, kterému se v případě volebního úspěchu TOP 09 otevře možnost se stejným nasazením působit ve prospěch města a podporovat zvolené zástupce z kandidátní listiny TOP 09. Bez ohledu na volební výsledek však můžeme již teď ocenit podporu a povzbuzování, kterého se nám v průběhu volební kampaně dostávalo. V kuželně už tedy bylo doházeno. Nyní máme všichni možnost hodit svůj volební lístek s vybranou volební stranou nebo jednotlivými kandidáty do urny ve volební místnosti. Za dosavadní podporu děkujeme!
 
11.10.2010
TOP 9 hodů v kuželně
V předvečer voleb - čtvrtek 14.10.2010 od 19.00 hodin - zveme do kuželny Na Trojici všechny příznivce, podporovatele i zájemce na zakončení předvolební kampaně - akci "TOP 9 hodů". Pro všechny, kteří z 9 pokusů srazí najednou všech 9 kuželek jsou připraveny TOP dárky. 10. hod již bude směřovat v pátek nebo sobotu 15.-16.10.2010 do volební urny. Těšíme se na Vás! KRUMLOV SI BEREME NA TRIKO.
 
07.10.2010
Vydařené dětské odpoledne a dobrá zábava při večerní produkci kapely Papouškovo sirotci zpříjemnily několika stovkám návštěvníků sobotu 2.10.2010.
01.10.2010
Po zařazení ankety na internetové stránky českokrumlovské TOP 09 jste se mohli dočíst, že pro účastníky naší předvolební ankety byly jako pozornost připraveny TOP dárky. A nebudou si je rozdávat mezi sebou jen příbuzní kandidátů?
29.09.2010
Volební program zveřejněn
Po jednání místního výboru byl 29.9.2010 zveřejněn v plném znění VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 pro volby do Zastupitelstva města Český Krumlov.
 
28.09.2010
Deštivé počasí nemohlo ohrozit další společné setkání, které se konalo v sobotu 25. září, účastníci předvolební akce českokrumlovské TOP 09 se totiž vydali do podzemí.
21.09.2010
V sobotu 18. září proběhlo další setkání kandidátů TOP O9 s krumlovskými občany. Tentokrát při společné procházce historickým centrem našeho města. Stejně jako minulý týden ve Vyšenských kopcích se ani na tomto setkání neprovolávala předvolební hesla, neslibovalo se nesplnitelné.
15.09.2010
V sobotu 11. září se uskutečnilo jedno z předvolebních setkání kandidátů TOP O9 s občany. Při společné procházce naučnou stezkou Vyšenské kopce se nepolitizovalo, neházela se ani vejce. O to více byla procházka zajímavá.
03.09.2010
Předvolební webová prezentace spuštěna
 
19.08.2010
Necelý měsíc po založení místní organizace dosáhl Aleš Mik - volební lídr českokrumlovské TOP 09 vítězství v internetové anketě Českokrumlovského deníku.
19.07.2010
30. června 2010 se v prostorách Hospody 99 schází 9 členů politické strany TOP 09, aby založili místní organizaci v Českém Krumlově.
Prohlídka města
s průvodcem S. Jungwirthem
28.9.2014 17:00, náměstí Svornosti
 Zveme vás na prohlídku města "Český Krumlov v proměnách věků".
Anketa:
 Otevřeli jsme pro Vás novou anketu k problematice venkovního koupání v Českém Krumlově.

Nejbližší akce:
28.9.2014 17:00
Prohlídka města
5.10.2014 14:00
Dětské odpoledne
+ CHLAPI V SOBĚ