Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Václav Pecha
44 let, , exekutiva v neziskové sféře
Co chci prosazovat:
Jako rozený krumlovák bych se rád podílel na navracení města Krumlova lidem, kteří zde žijí a to nenásilnou, ale zato formou plné účasti z jejich strany. Jako člen minority bydlící v centru si dlouhodobě uvědomuji narůstající "skanzenizaci" města a přehlížení každodenních problémů, které krumlovské občany trápí. Chtěl bych svými zkušenostmi z letitého pobytu v zahraničí, které mi umožňuji vidět město lupou cizince, přispět k "de-disneylandizaci" Krumlova, ke které za našeho přihlíženi mnoho let dochází, a která nese vinu na narůstajícím nezájmu, odosobnění a donebevolající letargii většiny obyvatel našeho města k jakékoli změně. Věřím, že tyto změny mohou a musí přijít a to bez negativního vlivu na turismus, tolik potřebný. Netvrdím, ba bych lhal, že mám recepty na všechny neduhy výše zmíněné, ale nebojím se je nazvati správným jménem a hledat cesty k jejich odstranění. Srdce města jsou lidé a ti musí opět v Krumlove začít působit a to jiným způsobem, než výběrem peněz z automatu.
Kontakt: