Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Mgr. Kateřina Sládková
45 let, , učitelka ZŠ Za Nádražím
Co chci prosazovat:
Ráda bych, aby se při dalším plánování rozvoje města zohlednily především zájmy obyvatel. Hlavní důraz bych kladla hlavně na rozvoj občanské vybavenosti a služeb. Činnost města by měla směřovat i k oživení okrajových částí města tak, aby byl Krumlov pro jeho občany atraktivní stejně jako pro turisty. Naše město trápí celá řada problémů, které mohou být vyřešeny jen jako celkový systém na sebe navazujících řešení. Je tedy nutné aktualizovat Strategický plán města, což je základní dokument k řešení problémů města.
Kontakt: