Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Tomáš Zunt
44 let, radní města, ředitel neziskové společnosti ICOS Český Krumlov
Co chci prosazovat:
Z pozice radního města Český Krumlov jsem v minulém období značnou část energie věnoval přípravě a prosazování systémových změn ve fungování města. Podařilo se nám kupříkladu zcela změnit a zprůhlednit systém zakázek města, více otevírat radnici občanům - ať už zpřístupňováním všech materiálů, uzavřených smluv či přípravou a prosazením systému pro hlášení závad a nedostatků, která každému umožňuje rychle a jednoduše nejen hlásit nedostatky ve městě, ale i sledovat způsob jejich řešení. Vedle pokračování v těchto systémových změnách ve fungování a přístupu města (více otevřenosti, spolupráce s odborníky i veřejností, propracovaná a otevřená strategie rozvoje města), bych rád nadále úročil i své více než desetileté profesní zkušenosti z oblasti rozvoje sociálních služeb pro seniory i mladé lidi, kteří potřebují pomoc a podporu druhých a z oblasti získávání evropských i jiných financí pro rozvojové projekty. Jednoduše: chci, aby se nám (mladším i starším) v Krumlově dobře žilo a aby město Český Krumlov opět patřilo mezi města, o nichž se ví, že jsou dobrým příkladem pro ostatní.
Kontakt: