Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Bc. Jaromír Maurer
51 let, , příslušník Hasičského záchranného sboru JČK
Co chci prosazovat:
Svou prací pro město bych rád napomohl k dotažení řešení
parkování na sídlištích. Ve spolupráci se zainteresovaným stranami se podílel na řešení dopravní situace v naše městě.
Mou podporu mají i zájmová sdružení, která pracují s naší budoucností, to je s dětmi a mládeží.
Věřím, že vzájemnou a slušnou spoluprací jsme schopni naše město probudit a opět se stát perlou nejen České republiky.
Kontakt: