Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa

TOP 9 bodů pro Krumlov

TOP 09 BODŮ PRO KRUMLOV
Transparentní rozhodování, Otevřený přístup a Profesionalita založená na odbornosti a týmové spolupráci při správě města. Tyto základní principy jsme prosazovali v minulém volebním období a platí i nadále!

ČTYŘI ROKY PLNÍME SVÉ SLIBY. V uplynulém období jsme přispěli k vyřešení dlouhodobě opomíjených kauz (autobusové nádraží, Nové Dobrkovice,…), odstranili jsme klientelismus v zakázkách města, zlepšili hospodaření města, prosadili řadu nástrojů ke zlepšení komunikace s občany (hlášení závad a nedostatků na webu, zveřejňování materiálů, smluv…),…
VÍME, CO CHCEME A JAK TOHO DOSÁHNOUT.
  Co se začalo, má se dokončit.
 1. Dokončíme investiční akce, které jsme prosadili v minulém období, ať už se jedná o kompletní rekonstrukci autobusového nádraží, kanalizaci v Nových Dobrkovicích či rekultivaci hornobránského rybníku. Zaměříme se i na další akce, například opravu městského hřbitova, rekonstrukci bazénu s novým venkovním provozem, rozšíření služeb pro seniory, kteří se o sebe nemohou sami postarat, …
  Investovat s rozumem.
 2. Většina velkých investičních akcí se nedá financovat z rozpočtu města. Od roku 2015 bude možnost čerpat nemalé peníze ze strukturálních fondů: ovšem pouze v případě, bude-li město mít připravené kvalitní projekty. Peníze z EU nebudeme vydávat zbytečně, ale za investice, které řeší potřeby občanů.
  Městské firmy slouží všem.
 3. Budeme pokračovat v zapojování obchodních společností města do programů ke zlepšení života občanů. Českokrumlovský rozvojový fond zajistí kvalitní provoz nového autobusového nádraží, včetně zrekonstruované budovy, Služby města zlepší úklid ve všech částech města, …
  Doprava/doleva? Hlavně bezpečně a plynule.
 4. Pro bezpečnost chodců vybudujeme nové ostrůvkové přechody (u nemocnice, gymnázia). Hodláme vybudovat bezpečnější a příjemnější chodník z MÍRu DO MĚSTA. Společně se správou silnic vyřešíme situaci na křižovatce u Luny, která je na samé hranici propustnosti.
  Sídliště nejsou čtvrti druhé kategorie.
 5. V končícím volebním období jsme zahájili zvelebování sídlišť (chodníky, parkovací místa, zeleň, lavičky, odpadkové koše osvětlení). Tato postupná rekonstrukce včetně rozšíření dětských hřišť, odpočinkových plácků bude pokračovat! Vy nejlépe víte, co zlepšit - poradíme se s vámi.
  Znáte svého strážníka?
 6. Změníme městkou policii. Nezajímají nás jen rozdané "botičky", městskou policii zacílíme na podporu bezpečnosti a pomoc při řešení problémů občanů ve všech částech města. V každé lokalitě budete znát svého strážníka.
  Ve zdravém těle zdravý duch.
 7. V oblasti sportu a volného času budeme pokračovat v podpoře práce s mládeží a dětmi. Prioritou je pro nás i podpora rekreačního sportu. Cyklostezka směrem na Chvalšiny získá nové kilometry. Do různých částí města navrátíme tzv. městské plácky pro rekreační aktivity všech věkových kategorií.
  Kultura ve městě jen pro turisty?
 8. Kultura ve městě nejsou jen velké slavnosti a festivaly. Zabránili jsme likvidaci českokrumlovského kina. Rádi podpoříme i menší akce Krumlováků pro Krumlováky, a jejich rozšíření mimo centrum.
  Neradi běháte po úřadech?
 9. My také. Zajistili jsme vám daleko lepší přístup k informacím městského úřadu přes internet. Chceme ale víc: ochotné úředníky, kteří vás provedou spletí paragrafů zdravým selským rozumem. Úřadem mají obíhat dokumenty, ne občan! V budově úřadu zřídíme centrální recepci, kde získáte správné formuláře a dobrou radu, vašim nejmenším zkrátí čekání zábava v dětském koutku.

Nejsme uzavřeným klubem straníků. TOP 09 kandiduje ve spolupráci s nezávislými osobnostmi.
Slušní lidé a reálná řešení, to je naše vize pro lepší život v Krumlově.