Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
TOP 09 prosazuje co nejotevřenější správu města
15.11.2010
Dne 12. listopadu 2010 vstoupila na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Český Krumlov TOPka do místní komunální politiky.
A hned symbolicky upozornila na to, že hodlá naplňovat svůj program a jednat otevřeně a transparentně. Na návrh zastupitelského klubu TOP 09 proběhla v Krumlově poprvé veřejná volba vedení města. V pátek 12. listopadu tak bylo zvoleno nové vedení města Český Krumlov se zastoupením dvou radních za TOP 09, nikoli hlasováním tajným, jak bylo doposud v Krumlově pravidlem, nýbrž zcela otevřeně hlasováním veřejným.

V obdobném duchu hodlá TOP 09 fungovat i nadále. Jedním z prvních kroků by mělo být zveřejňování všech materiálů na jednání zastupitelstva dopředu na internetu tak, aby se s programem i projednávanými materiály mohl seznámit každý z občanů. Systém zveřejňování materiálů je již v přípravě. Zastupitelé zvolení za TOP 09 hodlají od počátku prosazovat maximum ze svého programu, chtějí, aby město fungovalo zcela transparentně a otevřeně. V současnosti připravujeme pravidelné setkávání zástupců TOP 09 s občany, pracujeme na programovém prohlášení rady, které bude základním programovým východiskem pro práci vedení města.