Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Vznik koalice pro období 2010-2014 umožnila shoda na programových prioritách TOP 09
12.11.2010
V podvečer 11. listopadu 2010 skončily v Českém Krumlově bezmála čtyři týdny permanentního povolebního vyjednávání. Zastupitelé za TOP 09 podepsali koaliční dohodu o společném postupu při správě a rozvoji města Český Krumlov ve volebním období 2010 až 2014.
Koaličními partnery TOP 09, která ve volbách získala 3 mandáty je vítězná ČSSD se 6 mandáty, KDU – ČSL, Sdružení nezávislých – Město pro všechny (MPV) a Nezávislí a Zelení (NZ), kteréžto mají po dvou mandátech ve 23 členném zastupitelstvu.

Koaliční dohodu umožnila shoda na programových prioritách, které prosazovala TOP 09.

V prvních dnech povolebního vyjednávání bylo na stole několik koaličních variant. Všechny varianty vzhledem k výsledkům voleb a možnostem sestavení většinové stabilní koalice počítaly s vítěznou ČSSD. Po dvou týdnech se již rýsovala pouze varianta pod vedením ČSSD, ve spolupráci s KDU – ČSL, MPV a NZ, a to buď s TOP 09, nebo bez zapojení TOP 09. „V zájmu stability budoucí koalice se TOP 09 rozhodla vyjednávat s výše uvedenými subjekty o programových prioritách“, uvádí Aleš Mik, lídr místní TOP 09 a dodává: „Uzavření koaliční dohody umožnila právě až vzájemná shoda jednotlivých subjektů na základních programových tezích“.

Vyjednávacímu týmu TOP 09 se podařilo v poměrně krátkém čase vyjednat shodu na programových tezích, které nejenže neodporují programu TOP 09, s nímž před měsícem „topka“ předstupovala před krumlovské voliče, ale naopak s programovými prioritami TOP 09 korespondují. Programové teze se stanou základem „Programového prohlášení rady města“ a zahrnují mj. dohodu o zveřejňování všech materiálů před jednáním zastupitelstva včetně důvodových zpráv na internetu, transparentnější zadávání veřejných zakázek, které budou na internetu od vypsání zakázky až po výsledek. Dohoda dále zavazuje partnery prověřit výhodnost uzavřených dlouhodobých smluv a snížit tak provozní náklady úřadu i městských firem. Shoda také padla v otázce potřeby vyhodnotit na základě analýzy kvalitu činnosti městského úřadu a učinit na jejím základě potřebné kroky ke zkvalitnění činnosti úřadu, včetně případných personálních či organizačních změn. Stejně tak se podařila sjednat shoda na potřebě změny kontrolních a řídících mechanismů v městských společnostech a na nastavení co nejtransparentnějšího způsobu jejich fungování.

Rozpor nenastal ani v otázce před volbami hojně skloňovaného projektu Revitalizace areálu klášterů. „V tzv. řídícím výboru projektu bude mít každý z koaličních partnerů právo nominace minimálně 1 zástupce, obsazení pozic bude nabídnuto i ostatním stranám zastupitelstva tak, aby zastupitelstvo a zvolené vedení města mohlo projekt co nejúčinněji kontrolovat“, uzavírá Aleš Mik výčet několika z programových tezí, které umožnily uzavření koaliční dohody.

Programové teze se stanou základem „Programového prohlášení rady města“, které bude zveřejněno nejpozději do 90 dnů ode dne jednání ustavujícího Zastupitelstva města Český Krumlov, které se uskutečnilo 12. listopadu t.r. Vzhledem k tomu, že se TOP 09 podařilo prosadit do základních programových tezí významnou část svého programu, vyjádřil podporu této koalici nejen výkonný výbor, ale i členská základna místní TOP 09.