Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Návštěva ministra kultury MUDr. Jiřiho Bessera v parlamentu
09.12.2010, Tomáš Novák
Ve čtvrtek 9. 12. 2010 navštívili zástupci místní TOP 09 v parlamentu České republiky ministra kultury MUDr. Jiřiho Bessera. Setkání k projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ se zúčastnili radní za TOP 09, nominovaný člen do řídícího výboru projektu a zástupci výboru českokrumlovské TOP 09.
Ministr kultury Jiří Besser nás společně s ředitelem odboru pro strategii a dotační politiku Markem Kupsou informoval o současné situaci a stavu projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ z pohledu ministerstva kultury. Tento projekt je hodnocen jako jeden z nejrizikovějších, co se týče udržitelnosti a je velice důležité věnovat mu velikou pozornost, konstatoval ministr Besser. Zástupci ministerstva také potvrdili a zdůraznili, že jednotlivé mezníky projektu, tj. např. termín vydání stavebního povolení ke dni 31. 5. 2010 na jednu z ucelených částí areálu klášterů jsou jasně a pevně stanoveny. Tento termín je tak klíčovým mezníkem projektu a nelze jej překročit. Od počátku příštího roku bude také kladen důraz na kontrolu připravenosti jednotlivých partnerů projektu, jejich náplně a vlastní udržitelnosti projektu.

V rozhovoru s Jiřím Besserem jsme se dále věnovali i dalším klíčovým otázkám, které se týkají města Český Krumlov. Například osudu otáčivého hlediště v zámecké zahradě a o úspěšně dokončující rekonstrukci objektu hrádku - hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov.

Po ustanovení řídícího výboru (ustavení je na programu zastupitelstva města Český Krumlov dne 16. 12. 2010) projektu „Revitalizace klášterů Český Krumlov“ Vám prostřednictvím našeho webu přineseme aktuální shrnující informace o stavu projektu.

Tomáš Novák
člen MO TOP 09 ČK a člen ŘV projektu Revitalizace areálu klášterů Č.Krumlov
info@tomasnovak.cz

(pozn. k fotografii: zleva – David Šindelář, Martin Lobík, Jiří Besser, Tomáš Novák, Aleš Mik, Tomáš Zunt a Marek Kupsa).