Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Materiály do zastupitelstva města Český Krumlov jsou poprvé zveřejněny na webu
20.02.2011, Tomáš Zunt
Místní TOP 09 vstupovala na sklonku minulého roku do českokrumlovské komunální politiky s cílem transparentní a otevřené politiky. Jedním z nástrojů vedoucích k tomuto cíli, k němuž se TOP 09 zavázala i ve svém programu, je mj. zpřehlednění jednání a rozhodování vedení města. Od února 2011 jsou poprvé na webových stránkách města Český Krumlov k dispozici dopředu kompletní materiály k jednotlivým bodům programu jednání zastupitelstva.
Kromě programu zastupitelstva města jsou tak na webu města k dispozici také důvodové zprávy a jejich přílohy, které dosud v Krumlově nikdy dopředu před projednáváním zveřejňovány nebyly. Tento krok je dalším z mezníků ke zpřehlednění jednání a rozhodování vedení města. Již od listopadu je na návrh radních za TOP 09 také dopředu na webu pravidelně přístupný program zasedání rady města, který dosud taktéž v Krumlově na webu zveřejňován nikdy nebyl.

Program nejbližšího jednání zastupitelstva města včetně důvodových zpráv je k dispozici na:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/podklady_pro_zastupitelstvo.xml.

Tomáš Zunt
radní za TOP 09 ČK
zunt@latran.cz