Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Stavební povolení na revitalizaci areálu klášterů získalo město v termínu
31.05.2011, Tomáš Novák
S dvoutýdenní rezervou město Český Krumlov naplnilo šibeniční termín a získalo stavební povolení v projektu revitalizace areálu klášterů. Město tak splnilo jeden ze zásadních mezníků podmínek pro přidělení více než 300 milionové evropské dotace. „Město muselo jako příjemce dotace získat stavební povolení alespoň na jednu z ucelených částí areálu klášterů, nakonec získalo dokonce stavební povolení dvě,“ uvedl Tomáš Novák, předseda českokrumlovské TOP 09 a člen řídícího výboru projektu.
Ještě na podzim minulého roku se zdálo, že termín pro získání stavebního povolení může být ohrožen. Bývalé zastupitelstvo města totiž ohledně souhlasu k získání dotace váhalo a nenašlo shodu pro podporu projektu. „Nová politická reprezentace města se k pokračování projektu však jednoznačně přihlásila a učinila všechny kroky k tomu, aby se podařilo časovou ztrátu dohnat a město o možnost třísetmilionové dotace na chátrající areál nepřišlo,“ upřesnil Tomáš Zunt, radní za TOP 09.

V současné době jsou obě stavební povolení odevzdána na řídící orgán projektu, tedy Ministerstvo kultury ČR. Nadále pokračují projektové práce pro získání stavebního povolení na zbývající část komplexu a současně se projektanti zabývají realizační dokumentací, která bude podkladem pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Na konci tohoto roku by měl být vybrán zhotovitel stavby. Zahájení vlastních stavebních prací se předpokládá počátkem příštího roku s trváním do dubna 2014. Poté by již opravený areál klášterů mohl přivítat první návštěvníky.

„Jako člen řídícího výboru jsem se aktivně podílel na přípravách pro získání stavebního povolení. Termín se podařilo naplnit zejména díky kvalitnímu přístupu projektantů, managementu projektu v součinnosti s Českokrumlovským rozvojovým fondem a v neposlední řadě také díky profesionální práci státní správy - stavebního úřadu v Českém Krumlově“, konstatoval Tomáš Novák (TOP 09). Získání stavebního povolení je sice zásadním mezníkem, nicméně jde pouze o první fázi projektu. Nadále je nutné se soustředit na dokončení projektových prací a především je nezbytné odpovědně a aktivně připravovat vlastní náplň činnosti jednotlivých partnerů vzhledem k udržitelnosti projektu.

Tomáš Novák
předseda MO TOP 09 ČK
info@top09ck.cz