Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Krumlovská TOP 09 se zasadila o průhlednější veřejné zakázky
16.11.2012
Českokrumlovská TOP 09 naplňuje další část svého volebního programu v oblasti zprůhledňování hospodaření města. V průběhu léta t.r. schválila městská rada nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, kterými se řídí při výběru dodavatelů městský úřad a městem zřízené příspěvkové organizace. Nová pravidla jednak zpřísňují dosud platná pravidla, jednak výrazně posilují kontrolní mechanismy - kladou maximální důraz na to, aby informace o zadávacích podmínkách, průběhu i výsledcích výběrových řízení byly na internetu dostupné každému zájemci.
Nová pravidla výrazně omezují možnosti zadávat zakázky bez otevřeného výběrového řízení, pouze na základě objednávky či tzv. průzkumu trhu. Díky novým pravidlům budou na webu města v daleko větší míře než dosud zpřístupňovány kompletní zadávací podmínky výběrových řízení. Nově dostupné budou i informace o průběhu a výsledcích výběrových řízení. Navíc také zcela nově zavádějí pravidla povinnost zveřejňovat veškeré uzavřené smlouvy přesahující 100.000,- Kč, a to včetně případných dodatků.
Od hranice plnění nad 100.000,- Kč ročně musí být na webu také dostupná kompletní zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení včetně informací o průběhu výběrového řízení (případné otázky uchazečů a odpovědi na ně, zápis z rozhodnutí o výběru vč. zdůvodnění). Minimálně rozhodnutí o výsledku (vč. zdůvodnění) bude muset být zveřejňováno i u zakázek, které nedosahují hranice 100 tisíc korun. Snížena byla i hranice pro možnost přímého nákupu služeb, ta je nově možná pouze do plnění ve výši do 25 tisíc korun. Dosud bylo možné přímým nákupem řešit dodávky do 50 tisíc, povinnost vypisovat otevřená výběrová řízení byla prakticky až od plnění nad 400 tisíc korun. Nová pravidla také mj. umožňují v daleko větší míře soutěžit prostřednictvím tzv. elektronické aukce.
Pravidla tak nastavují v Krumlově zcela nové parametry pro výběrová řízení z veřejných zdrojů. Jejich cílem je systémově omezit možné nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky a zajistit všem zájemcům dostupné informace o vypisovaných výběrových řízeních i uzavíraných smlouvách. V současné době se sice na přání našich koaličních partnerů, jedná o určitém dílčím zmírnění pravidel pro příspěvkové organizace, kterými jsou v Krumlově zejména školy a školky (z důvodu specifičnosti fungování těchto organizací např. při nákupu potravin do školních jídelen), přesto jsme jako iniciátoři a spoluautoři změn přesvědčeni, že nová otevřenější pravidla přispějí k lepšímu nakládání s věřejnými prostředky a v důsledku ušetří městu nemalé finanční prostředky. Nová pravidla jsou zveřejněna na webu města zde http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/pravidla_verejne_zakazky.xml.

Tomáš Zunt a Martin Lobík, radní za TOP 09