Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Reakce krumlovské TOP 09 na leták ODS: Ke kritice členů krumlovské ODS je třeba dodat pár skutečností
30.01.2013
Poslední dobou se často argumentace na poli politického soupeření nese v úrovni polopravd, překrucování skutečností a vytrhávání věcí ze souvislosti. Tento trend bohužel v argumentaci místní ODS prorostl i do českokrumlovské komunální politiky. V tomto týdnu mnozí z občanů Krumlova obdrželi letáčky z dílny ODS. Ke kritice členů krumlovské ODS je třeba dodat pár skutečností.
Všechny problémy, které, jak tvrdí kritici z ODS, nejsou dnešním vedením radnice řešeny (např. zanedbaný stav autobusového nádraží, zimního stadionu, chybějící letní koupaliště a dalo by se ještě dodat: obrovský investiční dluh na mnohých - hlavně školských - nemovitostech města, chybějící kanalizace v Dobrkovicích), jsou problémy, které nespadly v posledních dvou letech z nebe. Naopak. Jsou to kostlivci ve skříni. Tyto problémy nebyly dlouhá léta řešeny, a to právě v době, kdy byla ve vedení města ODS. Po dlouhá léta byla odéeska nejsilnějším politickým uskupením, sestavovala koalici, měla možnost využít pomoci svého hejtmana, senátora. Poslední dvě volební období (osm let!) měla ODS v Krumlově svého starostu i radní. Tudíž odpovědnost za zmiňované a dlouhodobě neřešené problémy, s nimiž se současná radnice musí potýkat, padá z velké části na její hlavu. I proto pokládáme současnou argumentaci opoziční ODS za nekorektní. Všemi zmiňovanými problémy se dnešní radnice odpovědně zabývá: pouze nedokázala všechny (za místní vlády ODS) mnoho let spící problémy vyřešit během několika měsíců.
Dlužno také dodat, že stesk zastupitelů za ODS, že jejich návrhům a připomínkám není dopřáváno sluchu, je poněkud lichý. Například po prohraných volbách a odchodu do opozice, ODS zcela rezignovala na standartní opoziční politiku a až na výjimky neobsadila své zástupce do komisí Rady města či do finančního výboru zastupitelstva, kde by mohli konstruktivně ovlivňovat politiku města. Byli jsme také velmi zklamáni, že opoziční zastupitelé z ODS, nevyužili námi nově zavedený systém, kdy do přípravy rozpočtu města mohou zasahovat a vyjadřovat se k němu všichni (tedy i opoziční) zastupitelé na pracovním jednání. Nepřišli ani s jedním pozměňovacím návrhem či připomínkou.
Záhodno je také vypořádat se s tvrzením, že město v roce 2013 nečeká žádná investice do městského majetku. Díky změně rozpočtového určení daní (tuto změnu iniciovala na vládní úrovni TOP 09, kdy byl změněn systém rozdělování daní tak, aby menší města a obce dostaly více prostředků na úkor měst velkých) nám i v této době, kdy výběr daní není nijak příznivý (a rozpočty měst jsou velmi napjaté), zajistí určitý příjem do městského rozpočtu. Jak velký bude, se pozná až v průběhu roku. Tyto prostředky budou ale v příštích dvou letech, které nám zbývají do konce volebního období směřovány např. do rekonstrukce městského kina, přestavby zimního stadionu, výstavby kanalizace v nových Dobrkovicích, navýšení parkovacích míst na sídlištích, rekonstrukce základních škol a mateřských školek, revitalizace hornobranského rybníku, atd.

Na závěr jen pár slov ke kritice fungování Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF). V textech ODS je dle našeho názoru použito mnoho nepřesných čísel a argumentů. Uvést je na pravou míru, necháme v tuto chvíli na jednatelích ČKRF. Na tomto místě se chceme spíše krátce vyjádřit k hlavní náplni činnosti a smyslu existence ČKRF. Od počátku našeho fungování prosazujeme názor, že v současné době, kdy je valná většina nemovitostí v centru města opravena a tyto generují určité finanční prostředky, je tyto potřeba začít využívat ve prospěch občanů města. Proto jsme přišli s myšlenkou, aby ČKRF za využití těchto prostředků zrevitalizoval krumlovské autobusové nádraží na moderní městský autobusový terminál. Toto by byla nezpochybnitelná investice směřovaná ku prospěchu občanů města. Bohužel jsme u našich koaličních partnerů (ani u opozice) nenašli pro tuto změnu funkce ČKRF porozumění. Máme tudíž za to, že příčinou kritiky ČKRF není snaha o zlepšení fungování a nastavení nových úkolů pro tuto společnost, ale jen osobní animozity. To ale z pohledu krumlovské TOP 09 do komunální politiky nepatří.

Zastupitelé za TOP 09 Český Krumlov