Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Proč ani po dvou měsících nemá český krumlov žádného místostarostu
30.08.2013, Tomáš Novák, Martin Lobík, Tomáš Zunt, Lumír Luštuický
Koncem června 2013 oznámila svou rezignaci na post místostarostky Jitka Zikmundová, členka Sdružení nezávislých – Město pro všechny, jednoho z pěti koaličních partnerů ve vedení města Český Krumlov. Během léta tak stála koalice ČSSD, TOP 09, KDU, Nezávislí a Zelení a Sdružení nezávislých před úkolem nalézt na tento post náhradu. Přes shodu 4 z 5 koaličních partnerů na řešení této situace, však zůstává i koncem srpna místostarostenský post neobsazený.
Po prvním koaličním jednání bylo zřejmé, že není reálné najít kandidáta z řad koalice, který by mohl na poslední rok před volbami natolik změnit svůj profesní či rodinný život, aby mohl nastoupit do funkce uvolněného místostarosty. Řešení, které se tudíž nabízelo jako zcela reálné a odpovídající jak potřebám města, tak možnostem koaličních partnerů, bylo domluvit se na více místostarostech, kteří by na částečný úvazek přebrali agendu města, resorty spadající do kompetence bývalé místostarostky a ujali se rozdělaných úkolů a řešení investičních či rozvojových projektů, které si koalice ještě dala za úkol do konce volebního období dokončit.

TOP 09 i většina koaličních partnerů se shodla na variantě doplnění starosty Dalibora Cardy z ČSSD o tři neuvolněné místostarosty z KDU – ČSL, ČSSD a TOP09. Jejich třetinové úvazky by tak umožnily zaplnit mezeru vzniklou po odstoupení místostarostky, která vykonávala agendu na plný úvazek. Tato varianta našla shodu u všech koaliční uskupení, kromě ČSSD. Ta kategoricky odmítla, aby TOP 09 obsadila post jednoho z místostarostů s jediným zdůvodněním, že by českokrumlovská TOP 09 nepřiměřeně posílila. Českokrumlovská TOP 09 se chtěla ve shodě s dalšími partnery aktivně zapojit do řešení vzniklé situace a nabídla vzít na sebe nemalou část úkolů, které je potřeba ve městě řešit a odpracovat. Vedle některých z úkolů po bývalé místostarostce např. v oblasti cestovního ruchu, také namátkou dokončení přípravy projektů, které zástupci TOP 09 již dříve iniciovali a provázeli, jako je například venkovní koupání ve městě.

Kategorický postoj ČSSD odmítající zástupce TOP 09 na pozici místostarosty však zablokoval všechna další jednání. Nyní tedy starosta Dalibor Carda nemá místostarostu žádného. Toto vnímání komunální politiky je pro nás nepřijatelné a odmítáme, aby místo diskuze nad tím, kdo a jaké úkoly si při správě města vezme za své, se situace přesunula do roviny politikaření. To dle našeho přesvědčení do politiky na komunální úrovni nepatří. Postoj ČSSD, ve kterém převážila optika vážení stranických postů, vnímá českokrumlovská TOP 09 nejen jako politicky nezodpovědný k občanům a městu Český Krumlov, ale i jako lidsky neférový ke svému historicky prvnímu starostovi zvolenému za ČSSD. A to obzvláště za situace, kdy s návrhem tří neuvolněných místostarostů jako s jediným odpovědným a reálným možnostem odpovídajícím řešením, souhlasí zástupci 4 z 5 koaličních partnerů. Nezbývá, než věřit, že v brzké době převáží i u posledního z koaličních partnerů odpovědný přístup nad stranickými zájmy a tristní situaci se podaří odblokovat. I nepoměrně menší nedaleká Kaplice má vedle starosty, dva místostarosty. Město Český Krumlov nemá ani jednoho.