Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Radní za TOP 09 se zasadili o vznik další platformy usnadňující komunikaci občanů s městem
22.08.2013, Martin Lobík, radní za TOP 09
V srpnu byla na stránkách města Český Krumlov zprovozněna nová webová aplikace „Hlášení závad a nedostatků – postřehy občanů“. Jde o další krok, jak zkvalitnit komunikaci mezi městem, městským úřadem a občany.
Prostřednictvím webové aplikace mohou občané města velmi rychle a jednoduše upozornit na nejrůznější nedostatky či závady ve městě. Jejich upozornění se prostřednictvím aplikace ihned dostane k odpovědným zaměstnancům města. Průběh řešení nahlášených nedostatků lze pak na webu také sledovat. „TOP 09 se od počátku svého angažmá ve vedení města snaží občanům města zpřístupnit co nejvíce informací a zlepšit komunikaci mezi městem a jeho občany, která z našeho pohledu v minulosti pokulhávala“, uvedl Tomáš Zunt, radní za TOP 09, jeden z iniciátorů vzniku webové aplikace. „Vedle toho, že jsme již dříve s kolegy z TOP 09 prosadili například zveřejňování materiálů do zastupitelstva i programů rady na webu či změny systému zadávání zakázek s povinností zveřejňovat na webu jejich průběh včetně uzavřených smluv, chyběl městu nástroj, který by umožňoval občanům jednoduše a efektivně upozornit na nejrůznější nedostatky či závady“.

Díky nové aplikaci může každý rychle upozornit například na rozbitý chodník, neuklizené veřejné prostranství, černou skládku, ale i na jakékoli jiné nedostatky. „Věříme, že tato aplikace je dalším krokem ke zkvalitnění služeb města a jeho komunikace s občany. Jsme přesvědčeni, že mnohé věci se urychlí, a že občané upozorní na věci, které by jinak nemusely být vůbec řešeny. Třeba jen proto, že si jich nikdo z odpovědných nevšimne či jej to ani nenapadne“, dodává radní Zunt. Aplikace zároveň zajišťuje, že nahlášené závady či nedostatky nevyšumí do ztracena - stav řešení nahlášených nedostatků lze totiž na webu také sledovat. Protože zdaleka ne všichni mají přístup k internetu, je navíc hlášení možné podat přímo na podatelně městského úřadu. Pracovnice podatelny pak hlášení do systému zadají. Poděkování za spolupráci na přípravě aplikace patří tajemníkovi úřadu a zejména informatikům městského úřadu, kteří celý systém na míru potřebám města vytvořili, a město tak nemuselo aplikaci nakupovat.

Webová aplikace „Hlášení závad a nedostatků – postřehy občanů“ je přístupná zde: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obcan_zavady.xml