Aktuality   Kandidátka 2014   9 bodů pro Krumlov   Zveme Vás   Anketa
Prohlášení zastupitelů za KDU-ČSL, SN - Město pro všechny, TOP 09 a Zelení a Nezávislí
31.10.2014
Vzhledem k situaci, která nastala v povolebním vyjednávání o nové koalici, jsme se jakožto zastupitelé zvolení za strany a hnutí, které v minulém volebním období společně s ČSSD vytvořily silnou a funkční koalici v zastupitelstvu města Český Krumlov, shodli na tomto prohlášení:
Prohlášení zastupitelů zvolených do městského zastupitelstva v Českém Krumlově
za KDU-ČSL, SN - Město pro všechny, TOP 09 a Zelení a Nezávislí

Vzhledem k situaci, která nastala v povolebním vyjednávání o nové koalici, jsme se jakožto zastupitelé zvolení za strany a hnutí, které v minulém volebním období společně s ČSSD vytvořily silnou a funkční koalici v zastupitelstvu města Český Krumlov, shodli na tomto prohlášení:


 1. Ve volbách do zastupitelstva jsme obhájili stejný počet 9ti mandátů a v souhrnu s ČSSD jsme opět získali velmi silný mandát pro jednání o společné správě města Český Krumlov. Mandát od voličů z našich uskupení obhájili všichni, kteří v předchozí koalici působili a znovu kandidovali - do zastupitelstva tak byli zvoleni až na jednu výjimku za naše uskupení stejní lidé. Dosavadní koalice tvořená našimi uskupeními společně s ČSSD tak obhájila 14 z 15 mandátů z třiadvacetičlenného zastupitelstva.
 2. Plně respektujeme právo vítěze voleb, ČSSD, pokusit se jako první o sestavení koalice v zastupitelstvu města. Záměr ČSSD postavit novou koaliční spolupráci přednostně s ODS a ANO však vnímáme jako odmítnutí modelu spolupráce, který se osvědčil (a v rámci hodnocení naši předchozí spolupráce jsme nezaznamenali od nikoho z partnerů, že by ji hodnotil jinak).
 3. Tváří v tvář rozhodnutí ČSSD jsme v pátek 24. 10. 2014 zaslali ČSSD písemnou nabídku na pokračování koaliční spolupráce, v níž všichni zvolení zastupitelé za KDU - ČSL, TOP 09, SN - Město pro všechny, Nezávislé a zelené potvrzují, co již od počátku povolebních vyjednávání deklarovali: že preferují a považují za logické jednat o pokračování minulé koalice, která mj. získala ve volbách stejně procent (v souhrnu více než 62%) jako ve volbách předešlých.
 4. Zároveň jsme v této nabídce deklarovali, že jsme připraveni se podílet na správě města a že nabízíme do sedmičlenné městské rady 4-5 členů z naší "čtyřky", a že plně respektujeme, že starostou města bude lídr ČSSD a celkový vítěz voleb Mgr. Dalibor Carda.
  (Přesný text nabídky je přílohou tohoto Prohlášení)
 5. Jelikož jsme na tuto naši nabídku dostali ve středu 29. října zamítavou odpověď (a na stránkách ČSSD jsme se již dne 27. 10. dočetli, že se "Výbor místní organizace ČSSD usnesl na pokračování jednání o koalici s ODS a hnutím ANO,…"), rozhodli jsme se informovat občany města Český Krumlov tímto veřejným prohlášením.
 6. JEDNOMYSLNĚ SE SHODUJEME NA TOM, ŽE POSLEDNÍ ZÁMĚR ČSSD SESTAVIT JAKOUSI MENŠINOVOU KOALICI S ODS A ANO S PODPOROU KSČM (bez ní tento projekt nemá v zastupitelstvu většinu!) je pro naše město tím nejhorším řešením a současně také nezodpovědným modelem a popřením hodnot celého novodobého vývoje našeho města.
 7. Za velice pikantní považujeme, že model s podporou komunistické strany vzniká takřka v předvečer připomínky a vzpomínkových akcí k pětadvacátému výročí listopadu roku 1989.
 8. Proto jsme se dnes shodli, že sami aktivně zahájíme hledání partnerů pro novou demokratickou koalici v městském zastupitelstvu. Jako první oslovíme zástupce ČSSD a poté i ODS a Hnutí ANO.
 9. Pokud pro náš záměr nenajdeme partnery a na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva dne 6. listopadu 2014 budou schváleny nové orgány města, k čemuž bude moci dojít jen s pomocí KSČM, jsme připraveni pracovat pro naše město Český Krumlov a pro Vás, jeho občany, v opozici.

V Českém Krumlově, dne 31. 10. 2014

zastupitelé za KDU - ČSL, Nezávislí a zelení, TOP 09 a SN - Město pro všechny

Ing. Josef Hermann, Ing. Jiří Olšan, Mgr. Roman Kneifl, MUDr. Jan Vorel, MUDr. Jiří Klosse, Bc. Martin Lobík, Tomáš Zunt, Ing. Jitka Zikmundová MBA, Mgr. Bohumil Florián

Příloha: Nabídka koaliční spolupráceV Českém Krumlově dne 23. 10. 2014

Vážená kolegyně, vážení kolegové zastupitelé za ČSSD.

Jsou za námi první povolební jednání o složení nové koalice. Mrzí nás, že při těchto jednáních jste dali přednost jiným politickým stranám či hnutím, než těm, které utvářeli koaliční projekt v minulém volebním období. V rámci hodnocení naši předchozí spolupráce jsme nezaznamenali od nikoho z partnerů, že by ji hodnotil jinak, než jako zdařilou. Toto hodnocení ostatně potvrdily i výsledky voleb. Alespoň takto vzkaz voličů čteme. Uskupení našich čtyř subjektů, tvořících minulou koalici spolu s Vámi, získalo opět devět zastupitelských mandátů. Mandát od voličů z našich uskupení obhájili všichni, kteří v předchozí koalici působili a znovu kandidovali - do zastupitelstva tak byli zvoleni až na jednu výjimku stejní lidé. Vaše strana opětovně zvítězila a Váš starosta byl suverénním vítězem voleb. Jediný nový subjekt ve volbách, Hnutí ANO, získal sice tři mandáty, ale to bylo na úkor dvou bývalých opozičních stran (ODS a "Sportovců pro Krumlov") a Vaší strany.

Považujeme proto za logické sestavit "vládní koalici" ve stejném složení stran a hnutí, jako tomu bylo v minulých čtyřech letech, se čtrnácti zastupitelskými mandáty. I když je jich o jeden méně, jsme přesvědčeni, že pro efektivní správu města to plně postačuje.

Přestože respektujeme, že jako vítězi voleb máte plné právo vybrat si do koalice partnery dle Vašeho svobodného rozhodnutí, dovolujeme si Vám předložit nabídku našich čtyř stran a hnutí, jejichž zvolení zástupci nadále jednomyslně preferují složení koalice v téže podobě, jako tomu bylo v uplynulém volebním období. Nabízíme Vám:

 1. do městské rady čtyři až pět členů - po jednom za Nezávislé a zelené, TOP 09 a SN - Město pro všechny, po jednom až dvou za "KDU-ČSL",
 2. přestože jste získali ve volbách o jeden mandát méně, dovedeme si představit radu města složenou jen ze čtyř našich radních a Vašich třech, jako tomu bylo doposud,
 3. zároveň jsme připraveni nominovat jednoho radního na místo uvolněného místostarosty a dalšího jednoho až dva na post neuvolněného místostarosty tak, aby mohly být naplňovány všechny povinnosti vyplývající z odpovědné správy města,
 4. samozřejmě, že bez jakýchkoliv námitek budeme plně respektovat Vaše právo, coby vítěze voleb, nominovat Vašeho lídra jakožto staronového starostu města.


Na základě prostudování volebních programů všech našich stran a čtyřleté spolupráce si dovolujeme vyslovit přesvědčení, že nebude složité nalézt shodu v prioritách našeho programového prohlášení, jako se to podařilo před čtyřmi lety, kdy se následně společným úsilím drtivá většina tehdejších programových priorit dařila postupně naplňovat.

S pozdravem v očekávání Vaší brzké odpovědi

zastupitelé za KDU - ČSL, Nezávislí a zelení, TOP 09 a SN - Město pro všechny:

Ing. Josef Hermann, Ing. Jiří Olšan, Mgr. Roman Kneifl, MUDr. Jan Vorel, MUDr. Jiří Klosse, Bc. Martin Lobík, Tomáš Zunt, Ing. Jitka Zikmundová MBA, Mgr. Bohumil Florián